• 27 januari, 2021

Övertyga eller inspirera?

Övertyga eller inspirera?

Övertyga eller inspirera? 1024 694 Jenny Erica Wright
inspirera

Tänkte ta mig en runda att diskutera dessa två begrepp som påminner mycket om varandra, fast som också har en del väsentliga olikheter. Att övertyga eller att inspirera har en skillnad som kan komma att få stor betydelse för både den som övertygar/inspirerar och för mottagaren.

Övertyga

Ord som ”få att tro”, ”omvända” och ”förvissa” är synonymer till ordet övertyga. För att förtydliga innebär det att den som övertygar för över en åsikt eller ett koncept till någon annan som från början inte har vetskap eller kunskap om aktualiteten. Övertygelsen förutsätter att det finns ett rätt eller en sanning, åtminstone för den som övertygar. Målet med övertygelsen är att mottagaren blir övertygad och ändrar ståndpunkt i sakfrågan, annars har själva övertygandet misslyckats.

Inspirera

Synonymer till inspirera är ord som ”uppmuntra”, ”tända” och ”väcka”. Det är mottagaren som har tolkningsföreträde för om något är inspirerande, eftersom något som är inspirerande för en person inte alls behöver vara det för en annan person.

Att vara inspirerande kan handla om att presentera det bästa du har, leva efter något och göra det du tror på. Genom inspiration ges en möjlighet för någon, som du inte kan välja ut, att upptäcka en gnista hos sig själv. Hos personer där gnistan tagit fäste kan det skapa nya möjligheter och förändringar som för dem är önskvärda.

olika krav

Inspirera kontra övertyga ställer olika krav på både mottagaren och utövaren. Att övertyga är en aktiv handling där den som övertygar vill att mottagaren byter ståndpunkt till det den övertygas om. Att inspirera är en passiv handling och kan inte vara inspiration om inte mottagaren uppfattar det hela som inspiration. Det finns inget tydligt mål i inspirationen, utan den är fri och öppen att tas dit den bär.

Min tanke

Min personliga åsikt är att inte ägna tid till övertygelse, utan att istället ägna tid åt att inspirera/vara. Fungera som ett gott exempel i vardagen och lev det liv du tror på för dig. Jag tror att inspiration kan tända den äkta lågan hos din näste och det är äkta vi vill åt. När det blir äkta inifrån hos en person finns den riktiga drivkraften som fungerar som ett bränsle som för dem aldrig tar slut.

Gnistan är nog den vackraste och mest värdefulla gåvan en människa kan ta emot.


Jag har skrivit om liknande ämnen tidigare som att ändra sig/omvärdera. Gillade du detta inlägg vill du säkert läsa vidare, tips!