• 14 december, 2020

Hur pandemin 2020 påverkar oss

Hur pandemin 2020 påverkar oss

Hur pandemin 2020 påverkar oss 768 1024 Jenny Erica Wright
Skulebergets topp året 2020 under pandemin

I februari/mars 2020 breder pandemin ut sig på allvar runtom i världen. Det är ofantligt sorgligt att vissa människor blir allvarligt sjuka och att en del mister livet till följd av viruset. Självklart också en tuff tid för företag och ekonomi som lider hårt. Pandemin påverkar oss alla i våra dagliga liv, även om vi inte är värst drabbade. Pandemin påverkar inte heller bara till det negativa, påstår jag.

Förutsättningar förändras

Hur vi behövt leva under 2020 har gett oss nya förutsättningar att förhålla oss till. Många av oss har fått helt nytt arbetssätt, till exempel genom att jobba hemifrån. Var jobba hemifrån ens en möjlig tanke för bara ett år sedan? Vi spenderar alltså mycket tid i hemmet; själva och med familjen. Utbud som tidigare funnits, kan inte väljas just nu. Så, hur förhåller du dig till dessa yttre förändringar? 

Mitt i naturen

När alla tidigare naturliga sociala platser stänger eller tillgänglighet kraftigt reduceras som restauranger, bibliotek, badhus och så vidare, har vi istället kunna vistas ute i naturen. Naturen bjuder på ro, spänning, en känsla av tillhörighet, frisk luft, motion och djurliv. Naturen är också en självklar plats för att äta, leva och umgås. Det är så häftigt att vara i naturen och se och uppleva det med alla sinnen, vi måste fortsätta att vara där och ta hand om naturen, precis som naturen tar hand om oss just nu.  

Pandemin skapar möjligheter

Året 2020 har givit oss alla samma möjlighet att reflektera över hur vi lever våra liv, och gett oss en stor möjlighet att blicka inåt. En del av oss har säkert upptäckt att det var den här pausen som behövdes för att slutligen stanna upp och hitta tillbaka till sin egen “core”. Det är spännande vad som kan hända när insidan får talan. Vilka nya idéer kommer att förverkligas? Vilka nya dagliga vanor kommer att upprätthållas? 

Det bästa året?

Det finns olika varianter att förhålla sig till förändring; den ena är att känna att 2020 varit ett inskränkande år och hoppas att det snart blir “som vanligt igen”. Den andra varianten är att se det goda som denna förändring skapat, se nya möjligheter och infallsvinklar uppenbara sig. Utveckling skapas i tider av förändring och kris. Tänk om det är så att året 2020 är det bästa året i ditt liv när du ser tillbaka på det?!


Är du nyfiken på att läsa mer om relaterat innehåll, kika in på inlägget om att vara och tänka utanför boxen.

3 comments

Comments are closed.